ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά
Η ιστοσελίδα www.jamp.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας JAMP Web Solutions. Η χρήση της ιστοσελίδας τελεί υπό τους αναφερόμενους όρους, συμφωνίες και προϋποθέσεις. Διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση / περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Εφ’ όσον δεν συμφωνείτε, οφείλετε να απόσχετε από κάθε περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας. Ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της μετά από τυχόν επιγενόμενες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Δήλωση ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, λογισμικού, παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ), αποτελεί ιδιοκτησία της JAMP Web Solutions και προστατεύεται σύμφωνα με την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα και φέρουν σήματα οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων κλπ, αποτελούν αντίστοιχη πνευματική ιδιοκτησία τους.Ο σχεδιασμός και η εν γένει παρουσίαση της ιστοσελίδας, αποτελούν ιδιοκτησία της JAMP Web Solutions. Απαγορεύεται ρητά η χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σ’ αυτόν, χωρίς την προηγούμενη άδεια της JAMP Web Solutions.

Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμού ευθύνης
Η JAMP Web Solutions καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα.
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποτεδήποτε κριθεί ή καταστεί αναγκαίο.Η JAMP Web Solutions δεν ελέγχει, ούτε και δύναται να ελέγξει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites ή / και ιστοσελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Για οιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά την επίσκεψη-χρήση των ανωτέρω, πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στα αντίστοιχα web sites, που φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η JAMP Web Solutions δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο / υπηρεσίες αυτών των web sites και ιστοσελίδων και δεν συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ευθύνη
Ο περιηγητής αποδέχεται την χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά, ο χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτου προσώπου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή λόγω συμβατικής απαγόρευσης (λ.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την JAMP Web Solutions και κάθε τρίτον για κάθε ζημία, που προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση των άνω περιγραφομένων υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή η JAMP Web Solutions διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής και αποκλεισμού από την ιστοσελίδα του χρήστη / περιηγητή, χωρίς προειδοποίηση, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη και απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια.

Αρμοδιότητα-Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι και η εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Cookies
Με την χρήση cookies εξασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, εξατομικεύοντας την επίσκεψή σας σε αυτήν.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία ζητούν άδεια προκειμένου να επιτραπεί η λειτουργία τους. Δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ή στα φυλασσόμενα αρχεία τους, ούτε και παρέχουν στην Εταιρεία πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που έχετε επιλέξει να μοιραστείτε ή να κοινοποιήσετε.
Συνολικά, τα cookies βοηθούν προκειμένου η Εταιρεία να παρέχει καλύτερα τις υπηρεσίες της μέσω του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης, ανάλυσης της επισκεψιμότητας & βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας/ λειτουργικότητας του ιστότοπου.
Τα cookies -γενικά- χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες: (α) αναγκαία cookies: επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, (β) cookies λειτουργικότητας: «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγηση του στον ιστότοπο, καθιστώντας εφικτή την προσαρμογή του στις εκάστοτε εξατομικευμένες προτιμήσεις, (γ) στατιστικά cookies: παρέχουν την δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας επιμέρους λειτουργιών του ιστότοπου, με σκοπό της βελτίωσή του, (δ) cookies προώθησης: χρησιμοποιούνται για την προώθηση στοχευμένης-εξατομικευμένης διαφήμισης.
Για την τοποθέτηση cookies απαιτείται κατ’ αρχήν η συγκατάθεση του χρήστη, ανεξάρτητα αν μέσω αυτού πραγματοποιείται τελικά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Cookies που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης είναι εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης. Ενδεικτικές κατηγορίες που εμπίπτουν στην παραπάνω εξαίρεση είναι όσα θεωρούνται απαραίτητα: για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, την σύνδεση του χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, την ασφάλεια του χρήστη, την διατήρηση των επιλογών του σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων κλπ. Μπορείτε να επιλέξετε αποδοχή ή απόρριψη των cookies, εν όλω ή εν μέρει. Η συναίνεση-συγκατάθεσή σας μπορεί να τροποποιηθεί / ανακληθεί οποτεδήποτε.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
H εταιρεία με την επωνυμία “Πασσαλίδης Ιωάννης”, ΑΦΜ: 129205780, ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Κάτω Σχολάρι, Θέρμη, Τ.Κ. 57500 (στο εξής η “Εταιρεία”), σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Νόμο. Με την παρούσα πολιτική προστασίας (στο εξής η “Πολιτική”), σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί / συμπληρωθεί / ενημερωθεί οποτεδήποτε από την Εταιρεία, με σκοπό την εναρμόνισή της με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Συνιστάται να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν μεταβολές.

Τι είναι ο Κανονισμός GDPR:
Είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 27/4/2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετημάτων και τροποποιήσεων, δια των οποίων ενσωματώνεται στην Ελληνική έννομη τάξη (στο εξής ο “Κανονισμός”).

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα:
Είναι στοιχεία-πληροφορίες που σας αφορούν και σας καθιστούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, όπως ενδεικτικά όνομα-επώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κ.α. (στο εξής τα “Δεδομένα”).

Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα:
Πρόκειται για στοιχεία-πληροφορίες που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα που αφορούν την υγεία (στο εξής τα “Δεδομένα ειδικών κατηγοριών”).

Τι είναι η επεξεργασία δεδομένων:
Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε Δεδομένα ή/και Δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση και κάθε μορφή διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή (στο εξής η “Επεξεργασία”).

Ποια δεδομένα συλλέγουμε:
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση εκάστου σκοπού. Τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα εσείς έχετε παράσχει προς την Εταιρεία, είτε στα πλαίσια αντίστοιχης συμβατικής σας σχέσης (στο εξής η “Σύμβαση”), είτε κατά την επικοινωνία σας με την Εταιρεία (έγγραφη, τηλεφωνική, ηλεκτρονική), είτε κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που περιέχονται σε φόρμες, αιτήσεις, αναφορές κλπ και συγκεκριμένα:
• Δεδομένα ταυτότητας (λ.χ. όνομα-επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ.).
• Δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ. διεύθυνση κατοικίας ή/και εργασίας, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση- e mail, αρ. fax, αρ. τηλεφώνου/ων).
• Δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ. IP address).
• Λοιπά Δεδομένα (λ.χ. επιγραμμικά αναγνωριστικά, στοιχεία θέσης, οικειοθελώς αποκαλυπτόμενες πληροφορίες).

Πως χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα:
Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα για το άκρως απαραίτητο χρονικό διάστημα, με βάση την τήρηση των νομίμων προθεσμιών και των αρχών της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.
Τα Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους εκάστοτε σκοπούς και θα είναι προσβάσιμα από το -εξουσιοδοτημένο προς τούτο- προσωπικό της Εταιρείας και τους αντίστοιχους συνεργάτες (λ.χ. εκτελών την επεξεργασία, υπεύθυνος προστασίας, τεχνικό προσωπικό), που δεσμεύονται από αντίστοιχες συμβάσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, κατά τους ορισμούς του Νόμου.

Η Εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών, διαδικασιών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια των Δεδομένων, την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας, παράνομης ή παράτυπης χρήσης τους και την εν γένει συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα:
Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα, με σκοπό:
• την συμμόρφωσή της με την -εκάστοτε ισχύουσα- νομοθεσία, τις δικαστικές και λοιπές αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών, τους Ευρωπαϊκούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και τα εν γένει νομοθετήματα.
• την άσκηση και κατοχύρωση επιμέρους εννόμων αξιώσεων και δικαιωμάτων.
• την επικοινωνία μας για την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της, την προσαρμογή του ιστοτόπου στα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες σας και την παροχή ενημέρωσης (τηλεφωνικής, έγγραφης, ηλεκτρονικής, μέσω αποστολής μηνυμάτων κλπ) σε σχέση με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να σας φανούν χρήσιμες,
• την διαχείριση των αιτημάτων σας ή αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών.
Με την αποδοχή της Πολιτικής παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία προς επεξεργασία των Δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Σε περίπτωση επεξεργασίας των Δεδομένων για άλλον σκοπό, πέραν των ανωτέρω ή κατωτέρω αναφερομένων, η Εταιρεία οφείλει να λάβει την προηγούμενη άδειά σας και να σας παράσχει κάθε αναγκαία πληροφορία για τον σκοπό της επεξεργασίας.

Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας:
Ως νομική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων σας ορίζεται ανά περίπτωση:
• η ρητή συγκατάθεσή σας για τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
• η εκτέλεση της Σύμβασης.
• η συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομη υποχρέωσή της.
• η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων:
Κατά την έννοια του Κανονισμού, αποδέκτες είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι δημόσιες αρχές, οι υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, προς τους οποίους γνωστοποιούνται τα Δεδομένα (στο εξής οι “Αποδέκτες”). Ως Αποδέκτες ορίζονται: (α) οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) προς τους οποίους θα γνωστοποιούνται τα Δεδομένα με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, (β) θυγατρικές και συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις και εταιρείες του Ομίλου, (γ) συνεργαζόμενες εταιρείες, τρίτα μέρη και πάροχοι επαγγελματικών ή τεχνικών υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση των προεκτεθέντων σκοπών.
Οι Αποδέκτες που λαμβάνουν Δεδομένα, θα τα επεξεργάζονται -κατά περίπτωση- ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα προς τούτο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Πέραν των Αποδεκτών που αναφέρονται στην Πολιτική, η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή παραχώρηση των Δεδομένων σε τρίτους, παρά μόνον εάν καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές. Με την αποδοχή της παρούσας παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία για την διαβίβαση των Δεδομένων στους οριζομένους Αποδέκτες.  

Πως εξασφαλίζουμε τα Δεδομένα:
Η Εταιρεία δηλώνει πως τα Δεδομένα:
• Θα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.
• Θα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.
• Θα είναι κατάλληλα, συναφή και θα περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο εν σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
• Θα είναι ακριβή και θα επικαιροποιούνται κατόπιν σχετικής ενημερώσεως.
• Θα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
• Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που θα εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ δε άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτες χώρες:
Τα Δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. εφ’ όσον διαθέτουν τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ή εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Ενημέρωση:
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του Κανονισμού, ορίζεται η εταιρεία “Ππασσαλίδης Ιωάννης”, Κάτω Σχολάρι, Θέρμη, Τ.Κ. 57500, Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@jamp.gr, Τηλ.: 6932340577.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας:
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:
• πρόσβασης στα Δεδομένα, υπό την έννοια της επιβεβαίωσης της τυχόν επεξεργασίας τους από την Εταιρεία, τις κατηγορίες Δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους Αποδέκτες, το χρονικό διάστημα επεξεργασίας, της λήψης αντιγράφου των Δεδομένων και ενημερωμένου καταλόγου των Αποδεκτών.
• διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων, υπό την έννοια της επικαιροποίησής τους κατόπιν σχετικής ενημερώσεώς σας προς την Εταιρεία.
• συμπληρώσεως ελλιπών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
• διαγραφής των Δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεσή σας προς την Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την τήρηση υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει της έννομης τάξης ή/και για την εκτέλεση Σύμβασης ή/και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• περιορισμού της επεξεργασίας, όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων και για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβειά τους ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους, ζητώντας, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους ή όταν η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα Δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα Δεδομένα απαιτούνται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Η Εταιρεία θα ανακοινώνει κάθε διόρθωση, συμπλήρωση, διαγραφή Δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους σε κάθε Αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
• φορητότητας των Δεδομένων, υπό την έννοια της διαβιβάσεώς τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τις προϋποθέσεις του Κανονισμού.
• αντιτάξεως στην επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της αντιτάξεως σε συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας), υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, εκτός εάν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
• υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή.
Τα προπεριγραφέντα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε επικοινωνώντας γραπτώς με την Εταιρεία στις άνω δηλωθείσες διευθύνσεις επικοινωνίας ή αντιστοίχως με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων – Κατάρτιση προφίλ:
Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στον ιστότοπο.

Δεδομένα τρίτων:
Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση Δεδομένων τρίτων (λ.χ. επί νομικού προσώπου: μελών του προσωπικού) εμπεριέχει ταυτόχρονα: (i) την άδεια προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των γνωστοποιηθέντων Δεδομένων και (ii) την διαβεβαίωσή σας ότι έχετε εξασφαλίσει την κατά Νόμον απαιτούμενη συγκατάθεση των τρίτων και μάλιστα τόσο για την γνωστοποίηση των Δεδομένων τους, όσο και για την παροχή της χορηγούμενης αδείας επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα Πολιτική Προστασίας.

Σύμβαση:
Σε περίπτωση συμβατικής σας σχέσης με την Εταιρεία (λ.χ. πελάτες / προμηθευτές / συνεργάτες), πλέον των ανωτέρω εφαρμόζονται (και / ή) τα εξής:
Στην έννοια των Δεδομένων περιλαμβάνονται και:
• Δεδομένα ατομικών επιχειρήσεων (λ.χ. επωνυμία, έδρα, αρ. ΓΕΜΗ, στοιχεία νομίμου εκπροσώπου),
• Δεδομένα οικονομικών συναλλαγών (λ.χ. αρ. τραπεζικού/ων λογαριασμού/ων),
• Φορολογικά δεδομένα (λ.χ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.),
• Στοιχεία για την εκτέλεση της Σύμβασης ή την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων εξ αυτής.
• Στοιχεία της μεταξύ μας επικοινωνίας, όπως λ.χ. η καταγραφή κλήσης προς το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας (εφ’ όσον επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και υπό τις εκάστοτε προϋποθέσεις), καταχώριση e-mail ή επιστολών.
Με την αποδοχή της παρούσας, παρέχετε στην Εταιρεία την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων, με επιπλέον σκοπούς:
• την επικοινωνία μας στα πλαίσια της Σύμβασης και
• την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ειδικότερη Νομοθεσία που διέπει την Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία των Δεδομένων πραγματοποιείται για την εκτέλεση της Σύμβασης, την εναρμόνιση με τις νομοθετικές επιταγές και την άσκηση επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Ως Αποδέκτες ορίζονται και οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) προς τους οποίους θα γνωστοποιούνται τα Δεδομένα προς εκτέλεση της Σύμβασης ή άσκηση ειδικοτέρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (λ.χ. εταιρείες λογιστικών προγραμμάτων, crm κλπ).
Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα επί όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η Σύμβαση ή/και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της, εφ’ όσον απαιτείται για την την εκτέλεση / άσκηση επιμέρους συμβάσεων / δικαιωμάτων ή την εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η ανάκληση της συγκατάθεσης, η διαγραφή, η φορητότητα των Δεδομένων και η αντίταξη στην επεξεργασία, ενδέχεται να επιφέρουν συνέπειες εάν η Εταιρεία δεν δύναται πλέον να συμμορφωθεί με έννομες ή συμβατικές υποχρεώσεις της.

Βιογραφικό:
Σε περίπτωση που αποστείλετε βιογραφικό σας προς την Εταιρεία ή νόμιμο εκπρόσωπό της, πλέον των ανωτέρω εφαρμόζονται (και / ή) τα εξής:
Στην έννοια των Δεδομένων περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που οικειοθελώς περιλαμβάνετε στο βιογραφικό σας (λ.χ. ιστορικό απασχόλησης -συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των εταιρικών επωνυμιών, εκπαίδευση, εργασιακά προσόντα, οικονομικές πληροφορίες, δεδομένα ειδικών κατηγοριών, προτιμήσεις εργασίας κ.α.).
Ως σκοπός επεξεργασίας ορίζεται και η επικοινωνία για την διερεύνηση των προϋποθέσεων τυχόν πρόσληψης / απασχόλησής σας στην Εταιρεία, θυγατρική ή συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, στο ευρύτερο μέλλον, κατόπιν σχετικής αξιολογήσεως.
Τα Δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία έως ανακλήσεως της συγκατάθεσης.

Υποχρεώσεις:
Με την χρήση του ιστότοπου αποδέχεστε την υποχρέωσή σας: (α) για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας αναφορικά με όσα περιέρχονται σε γνώση σας, εξ αιτίας ή αφορμής της Σύμβασης ή της επικοινωνίας σας με την Εταιρεία. Οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία σε σχέση με Δεδομένα Τρίτων [δηλ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα ειδικών κατηγοριών υπό τις προεκτεθείσες έννοιες, τα οποία αφορούν οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων της Εταιρείας, συνεργατών, μελών Δ.Σ., μετόχων, νομίμων εκπροσώπων κλπ) ή/και οικονομικές, εμπορικές, επιχειρηματικές κ.α. πρακτικές της Εταιρείας, θεωρείται απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα, απαγορευομένης οποιασδήποτε επεξεργασίας, κοινοποιήσεως ή γνωστοποιήσεώς τους και δη προς οιονδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, (β) για την μη διατήρηση αρχείου εγγράφων ή οποιωνδήποτε εν γένει στοιχείων που περιέχουν Δεδομένα Τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού ή φωτογραφικού, (γ) για την ενημέρωση της Εταιρείας σε κάθε τυχόν περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων Τρίτων ή/και τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή φθοράς τους, (δ) για την εκ μέρους σας τήρηση του Κανονισμού προστασίας δεδομένων.

Ιστότοπος:
Σε περίπτωση απλής επίσκεψης του ιστοτόπου χωρίς την εκ μέρους σας αποστολή μηνύματος / αιτήματος / αναφοράς κ.α. η επεξεργασία των Δεδομένων θα περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, ήτοι σε δεδομένα τα οποία συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης διαδικτύου στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, καθώς και τεχνικές ή άλλες παραμέτρους για την σύνδεση στον ιστότοπο. Οι εν λόγω τεχνικές πληροφορίες ενδέχεται, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις διαλαμβανόμενες πληροφορίες μόνον στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και προστασίας του ιστοτόπου ενάντια σε καταχρήσεις, επιθέσεις ή παράνομες ενέργειες.
Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Με δεδομένο πως η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τα μέτρα προστασίας των περιλαμβανομένων συνδέσμων αποποιείται κάθε σχετική ευθύνη και σας συνιστά να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας των εξωτερικών διαδικτυακών τόπων πριν την χρήση τους.

Cookies:
Με την χρήση cookies εξασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, εξατομικεύοντας την επίσκεψή σας σε αυτήν.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία ζητούν άδεια προκειμένου να επιτραπεί η λειτουργία τους. Δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ή στα φυλασσόμενα αρχεία τους, ούτε και παρέχουν στην Εταιρεία πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που έχετε επιλέξει να μοιραστείτε ή να κοινοποιήσετε.
Συνολικά, τα cookies βοηθούν προκειμένου η Εταιρεία να παρέχει καλύτερα τις υπηρεσίες της μέσω του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης, ανάλυσης της επισκεψιμότητας & βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας/ λειτουργικότητας του ιστότοπου.
Τα cookies -γενικά- χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες: (α) αναγκαία cookies: επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, (β) cookies λειτουργικότητας: «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγηση του στον ιστότοπο, καθιστώντας εφικτή την προσαρμογή του στις εκάστοτε εξατομικευμένες προτιμήσεις, (γ) στατιστικά cookies: παρέχουν την δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας επιμέρους λειτουργιών του ιστότοπου, με σκοπό της βελτίωσή του, (δ) cookies προώθησης: χρησιμοποιούνται για την προώθηση στοχευμένης-εξατομικευμένης διαφήμισης.
Για την τοποθέτηση cookies απαιτείται κατ’ αρχήν η συγκατάθεση του χρήστη, ανεξάρτητα αν μέσω αυτού πραγματοποιείται τελικά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Cookies που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης είναι εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης. Ενδεικτικές κατηγορίες που εμπίπτουν στην παραπάνω εξαίρεση είναι όσα θεωρούνται απαραίτητα: για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, την σύνδεση του χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, την ασφάλεια του χρήστη, την διατήρηση των επιλογών του σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων κλπ. Μπορείτε να επιλέξετε αποδοχή ή απόρριψη των cookies, εν όλω ή εν μέρει. Η συναίνεση-συγκατάθεσή σας μπορεί να τροποποιηθεί / ανακληθεί οποτεδήποτε.

ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ